Rödåns Friförsamling

 
 

Rödåns friförsamling består av människor i alla
åldrar och intressen med det gemensamt att vi upplevt
Guds kärlek i våra liv.

Vi vill vara en öppen och levande kyrka dit man alltid känner sig välkommen!
Vi är en församling med Jesus Kristus i centrum.

Vi möts till gudstjänster, samlingar och gemenskap under både helg och vardag.
Vi finns till för bygdens skull.

Du är alltid välkommen till Rödåns Friförsamling


Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens,

för att ge er en framtid

och ett hopp.

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig

om ni söker mig

av hela ert hjärta


Jeremia 29:11, 13

Välkommen till Rödåns Friförsamling